niedziela, 9 czerwca 2013

Kredyt hipoteczny w Alior Bank


Piąty artykuł z cyklu „Kredyt hipoteczny w …” dotyczył będzie Alior Banku. Megahipoteka, bo tak nazywa się dzisiaj opisywany kredyt hipoteczny w Alior Banku to oferta ze środka stawki.

Porównanie ofert kredytów hipotecznych w wielu bankach pozwoli wam na wybór 2-3 najlepszych banków i ich ofert (w tym dodatkowych wymagań, takich jak ubezpieczenia). Zawsze warto złożyć wnioski kredytowe w kilku bankach a po otrzymaniu pozytywnej decyzji w kilku bankach można jeszcze spróbować negocjacji mających na celu osiągnięcie niższej prowizji lub marży.


Szczegóły kredytu:


W ofercie Alior Banku w zamian za wykupienie ubezpieczenia na życie na okres 5 lat można ominąć zapłacenia prowizji za udzielenie kredytu. Dodatkowo otrzymamy ofertę z niższą marżą w wysokości 1,25%. Na pierwszy rzut oka wygląda to na bardzo dobrą ofertę. Czas przyjrzeć się jej z bliska.


Zalety kredytu w Alior Bank:

 • marża tylko 1,25%*
 • prowizja od 0%*
 • wstępna decyzja w 1 dzień
 • możliwość zawieszenia spłaty kapitału do 6 miesięcy w roku (łącznie nawet na 5 lat) – uwaga: każde zawieszenie spłaty spowoduje powiększenie wysokości odsetek.
 • wybór waluty: złoty, euro**

* Brak prowizji za udzielenie kredytu i marża w wys. 1,25% dotyczą kredytów poniżej 450 tys. zł i oferowane są Klientom, którzy zdecydują się na ubezpieczenie na życie TU Europa ze składką jednorazową za okres pięcioletni płatną z góry. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta.

** Kredyty indeksowane walutą EUR dostępne są dla Klientów osiągających dochody w EUR i/lub dla Klientów Private Banking osiągających dochody netto na minimalnym poziomie 15 tys. PLN


Wady kredytu w Alior Bank:

 • Drogie ubezpieczenie uprawniające do obniżonej marży i promocji 0% prowizji. W opisywanym przypadku wyniesie ono 10,62% wartości kredytu oraz dodatkowo podniesie kwotę spłacanego kredytu.


Wysokość oprocentowania kredytu


Wysokość oprocentowania kredytu hipotecznego zależy od dwóch czynników: marży oraz zmiennej stawki bazowej. Wysokość aktualnego oprocentowania wylicza się z prostego wzoru:

Oprocentowanie kredytu = stała marża ustalana indywidualnie z Klientem + zmienna stopa bazowa (WIBOR 3M)

Zmiana oprocentowania kredytu w kolejnych 3-miesięcznych okresach obrachunkowych następuje w wyniku zmiany WIBOR3M/LIBOR3M dla odpowiedniej waluty z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty raty kredytu.


Wysokość marży:


Oferta
Wysokość marży
Prowizja 0%
3,40%
Prowizja 2-5%*
od 2,25%
Prowizja 0% + ubezpieczenie kapitałowe**
od 2,25%
Prowizja 0% + ubezpieczenie na życie***
 Od 1,75%

Kredyty indeksowane walutą EUR dostępne są dla Klientów osiągających dochody w EUR i/lub dla Klientów Private Banking osiągających dochody netto na minimalnym poziomie 15 tys. PLN

Dla kredytów w PLN, w kwocie ≥ 450 tys. PLN:
- przy celu mieszkaniowym - marża ulega podwyższeniu o 0,35 p.p.
- przy celu konsumpcyjnym - marża ulega podwyższeniu o 2,25 p.p.

Dla kredytów indeksowanych EUR, w kwocie ≥ 450 tys. PLN:
- w opcji z prowizją lub ubezpieczeniem kapitałowym - marża ulega podwyższeniu o 0,1 p.p.
- w opcji z ubezpieczeniem na życie - marża ulega podwyższeniu o 0,65 p.p.

* prowizja płatna ze środków własnych Klienta
** ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną w wysokości 0,2% od kwoty udzielonego kredytu
*** ubezpieczenie na życie płatne z góry za okres 5 lat, ze składką płatną ze środków własnych Klienta W przypadku łączenia celów kredytowania, zastosowanie ma marża średnioważona. O szczegóły obliczania średnioważonej marży możesz zapytać Bankiera w najbliższym Oddziale Banku.
W ramach indywidualnie negocjowanych umów Bank zastrzega sobie prawo do zastosowania innych marż niż wynikające z tabeli.

Jak łatwo obliczyć, wysokość oprocentowania kredytu zaciągniętego na początku czerwca wyniesie:

            2,76% + 1,25% = 4,01%


Wysokość rat i koszt kredytu - przykład


Dla wyliczeń przyjąłem następujące założenia:
 • Kredyt na 25 lat (300 rat)
 • Wartość nieruchomości: 350 000zł
 • Wartość kredytu: 280 000zł
 • Wkład własny: 20%
 • Wibor 3M: 2,76%
 • Marża 1,25%
 • Ubezpieczenie na życie na okres 5 lat: 29 740 zł

Wysokość rat
 • W pierwszym roku: 1873 zł (do czasu ustanowienia hipoteki)
  • Ubezpieczenie na życie na okres 5 lat: 29 740 zł (doliczona do kwoty kredytu lub płatna gotówką)
 • W kolejnych latach:  1 636 zł
  • Kapitał 13. raty: 625 zł
  • Odsetki dla 13. raty: 1 011 zł
  • Ubezpieczenie na życie: 126 zł (opcjonalne po okresie 5 lat)
 • W przypadku wzrostu stopy procentowej o 4 pp.: 2 773 zł
 • Wzrost stopy procentowej o różnicę między jej maksymalnym a minimalnym poziomem z ostatnich 12 miesięcy: 2 138 zł

Całkowity koszt kredytu
 • Suma kosztów: 
  • Odsetki: brak danych
  • Ubezpieczenie na życie: 29 740 zł
  • Opcjonalne ubezpieczenie po okresie 5 lat: brak danych

Uwaga: Rzeczywisty całkowity koszt kredytu jest wyższy, m.in. z powodu potrzeby uwzględnienia dodatkowych opłat (wpis do hipoteki, pełnomocnictwa, ocena zabezpieczeń, itd.).


Prowizje i opłaty


Prowizja za udzielenie kredytu
ustalana indywidualnie, nie więcej niż 5%
Prowizja za przedterminową częściową / całkowitą spłatę
1,5% od kwoty przedterminowej spłaty, min. 100 zł (przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu)
Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu
ustalana indywidualnie, nie więcej niż 5%
Jednostkowy koszt ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przez Bank w przypadku nieustanowienia go przez Klienta
100 zł + koszty wieczystoksięgowe wskazane przez właściwy sąd, podatek od czynności cywilnoprawnych za złożenie wniosku o wpis do KW.
Inspekcja nieruchomości
160 zł
Opłata za badanie przez Bank wpisów w księdze wieczystej
100,00 zł od każdej KW
Opłata z tytułu podwyższonego ryzyka spłaty
Kredytu do czasu ustanowienia hipoteki za każdy rok
1,1%
kwoty udzielonego Kredytu/Pożyczki
Opłata za ubezpieczenie na życie po okresie 5 lat
Brak danych
(ok. 160zł /msc po okresie 5 lat)


Wniosek kredytowy w Alior Bank


Poprzez poniższy wniosek możecie umówić się na spotkanie z przedstawicielem banku, który wyjaśni wszystkie kwestie i zajmie się wszystkimi formalnościami.

Wnioski

Alior Bank oferuje nie najgorsze warunki kredytu hipotecznego. Niestety niska marża w wysokości 1,25% okupiona jest wysokim kosztem ubezpieczenia na życie.
Za 5 letnią ochronę zapłacimy aż około 10% wartości kredytu – kwotę 29 740zł. Przypomnę, że w innych bankach bardzo podobną kwotę można zapłacić za ochronę przez cały okres kredytu.

W przypadku kontynuowania ochrony, koszt z tego tytułu wyniesie ok. 160zł w 5. roku i będzie malał wraz z kapitałem.


Więcej:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz